حضور Gu Hye Sun و Uhm Jung Hwa در درام You are too much تایید شد.


Gu Hye Sun و Uhm jung hwa در درام 50 قسمتی شبکه MBC که بعد از BLOW BREEZE در ماه فوریه پخش می شود همبازی می شوند.
YOU ARE TOO MUCH درامی خانوادگی راجب موسیقی و خوانندگی است.