پیشنهاد درام جدید به Park Jin hee و Jo Hyun Jae و Chansung.


درام جدید به Park jin hee و Jo
درام جدید به نام Housewife Detective به park jin hee و Jo hyun jae و Chansung از گروه 2PM و Hong Soo ah پیشنهاد شده است و هنوز اطلاعاتی از زمان و شبکه پخش در دسترس نیست.