احتمال برگشت park bo gum با فیلم سینمایی.

کمپانیBLOSSOM ENTERTSINMENT اعلام کرده است که PARK BO GUM پیشنهاد بازی در فیلم سینمایی SEO BOK از Lee Yong Joo کارگردان فیلم Architecture 101 دریافت کرده است و او در حال بررسی این نقش است.
این فیلم راجب Seo bok اسطوره ای است که برای پیدا کردن اکسیر زندگی به دریانوردی می پردازد