اولین جلسه رو خوانی فیلم room7 .


ROOM7 فیلم سینمایی جنایی و معمایی با بازی SHIN HA KYUN و DO KYUNG SOO عضو EXO است و از امروز فیلمبرداری این فیلم شروع می شود.