Sung joon در حال مذاکره برای پیوستن به Perfect Wife.


به Sung joon پیشنهاد نقش اول درام Perfect wife داده شده است که تقش وکیلی جاه طلب را دارد که از خانواده ای فقیر است اگر او قبول کند با Go so young همبازی می شود.
این درام فوریه 2017 از شبکه kbs پخش میشود.