پیشنهاد درام جدید به Ji Chang Wook.


Choi ho chul نویسنده درام هایی مثل Secret Love و Mask برای درام جدیدش The Happiest Time of My Life بازیگر Ji Chang Wook را در نظر گرفته است و او در حال مذاکره برای پیوستن به این درام است و اگر Ji Chang Wook این درامو قبول کنه اخرین درام او قبل از سربازی خواهد بود.
این درام قبل پخش به طورکامل فیلمبرداری میشود و احتمالا درمارس فیلمبرداری شروع می شود اطلاعات دیگری از این درام اعلام نشده است