پوستر فیلم سینمایی House Above Time.


اولین پوستر فیلم سینمایی House Above time با بازی Taecyeon و kim yunjin منتشر شد.
این فیلم راجب زنی خانه دار است که بیست و پنج سال پیش ناگهان شوهرش میمیره و پسرشو از دست میده بعد از 25 سال زندانی بودن دوباره به خانه ای برمیگرده که تمام اتفاقات اونجا افتاده است.
این فیلم در سال 2017 اکران خواهد شد.