پوستر های درام Introverted Boss منتشر شد.
پوستر های درام Introverted Boss منتشر شد.

این درام از ماه ژانویه از شبکه TVN پخش می شود و راجب یک رییس درونگرا و خجالتی و یک کارمند برون گرا و با اعتماد به نفس زیاد است.