طولانی ترین حضور آهنگ ها در چارت Melon.


اخیرا لیستی از اهنگ هایی منتشر شده است که زمان طولانی ای در تاپ 100 چارت melon حضور داشتند.
22.Big Bang - Sunset Glow
سال انتشار 2008 و به مدت 31 هفته در چارت ها بوده است.
21.WINNER - Don't Flirt
سال انتشار 2014 به مدت 32 هفته
20.TWICE - Cheer Up
سال انتشار 2016 به مدت 32 هفته (در حال حاضر نیز در چارتها حضور داره)
19.Girls' Generation - Gee
سال انتشار 2009 به مدت 32 هفته
18.iKON - My Type
سال انتشار 2016 به مدت 34 هفته هنوزم در چارتها هست.
17.WINNER - Empty
سال انتشار 2014 به مدت 34 هفته
16.Big Bang - My Heaven
سال انتشار 2008 به مدت 34 هفته
15.AOA - Miniskirt
سال انتشار 2015 به مدت 35 هفته
14.Wonder Girls - Tell Me
سال انتشار2007 به مدت 36 هفته
13.Lovelyz - Ah Choo
سال انتشار 2015 به مدت 38 هفته
12.G-Friend - Rough
سال انتشار 2016 به مدت 38 هفته که الان هم در چارت ها حضور داره.
11.EXID - UP&DOWN
سال انتشار 2014 به مدت 39 هفته
10.Big Bang - Haru Haru
سال انتشار 2008 به مدت 41 هفته
9.EXO - Love Me Right
سال انتشار2015 به مدت 42 هفته
8.AOA - Heart Attack
سال 2015 به مدت 44 هفته
7.Big Bang - Bang Bang Bang
سال 2015 به مدت 44 هفته
6.EXO - Call Me Baby
سال 2015 به مدت 45 هفته
5.Big Bang - Last Farewell
سال 2008 به مدت 45 هفته
4.EXO - Growl
سال انتشار2013 به مدت 49 هفته
3.TWICE - Like Ooh Ahh
سال انتشار 2015 به مدت 53 هفته
2.Big Bang - Lies
سال انتشار 2007 به مدت 54 هفته
و بالاخره شماره 1 لیست:
G-Friend - Me Gustas Tu
سال انتشار 2015 به مدت 63 هفته