گروه Gugudan رسما فن کلوب خودشون رو معرفی کردند

در طول برنامه 'V که در 16 دسامبر منتشر شد این گروه فن های خودشون رو غافلگیر کردند و اسم فن کلوب خود به نام Dan-jjak یا دوستان عزیز را منتشر کردند .

Jellyfish Entertainment در این باره گفت : اسم این کلوب بدین معنا است که این گروه و هوادارانشان به سمت دوست های عزیز شدن پیش می روند . لطفا بیایید خاطرات خوب و خوشی ایجاد کنیم .