Kim So Yeon و Lee Joon همبازی می شوند.


Kim So Yeon و Lee joon در درام 50 قسمتی KBS2 به نام Father is strange که بعد از The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop در فوریه پخش می شود همبازی می شوند.
این درام راجب مردی است که به خانواده ای نزدیک می شود و اصرار دارد که پسر آنهاست.
Kim so yeon نیز نقش دختر دوم خانواده را دارد که وکیل است.
بازیگر Jung so min نیز در حال مذاکره برای پیوستن به این درام است.