Choi Jin Hyuk درام Tunnel را پذیرفت.


Choi Jin hyuk درام جدید OCN به نام Tunnel را قبول کرد این درام در ماه مارس بعد از The Voice پخش میشود.
این درام راجب یک کارگاه در سال 1986 است که برای نجات دخترش در زمان سفر میکند و به زمان حال می آید.