Kim joo hyuk و lee yoo young باهم قرار میذارند.


KIM JOO HYUK و LEE YOO YOUNG در فیلم YOURSELF AND YOUR همبازی بودند و از آن به بعد عاشق هم شدند.
کمپانی KIM JOO HYUK یعنی NAMOO ACTORS اعلام کرده:ما بعد از صحبت با KIM JOO HYUK از صحت این خبر مطلع شدیم این دو نزدیک به 2 ماه باهم قرار میذارند و به رابطه زیباشون ادامه میدهند لطفا از آنه ها حمایت کنید.