Hong jong hyun به درام king loves پیوست.


HONG JONG HYUN به درام KING LOVES بابازی SI WAN و YOONA پیوست این درام قبل پخش صددرصد فیلمبرداری میشود و از MBC پخش می شود.
این درام راجب مثلث عشقی پادشاه و بهترین دوست و محافظ او با دختری زیبا از یک خانواده ثروتمند است.