پیشنهاد درام Whisper به Lee bo young.


درام Whisper از شبکه SBS بعد از درام Defendant دوشنبه_سه شنبه از مارس پخش خواهد شد.
این درام به Lee bo young پیشنهاد شده است که نقش یک کارگاه را دارد اگر او قبول کند این اولین درام او بعد از مادر شدن است.
(شبکه TVN هم برای درام جدیدش mother به lee bo young پیشنهاد بازی داده است اما هنوز خبر قطعی از تصمیم lee bo young برای هر دو این درام ها اعلام نشده است)