Nam goong min و nam sang mi و junho در حال مذاکره برای درام chief kim.


درام CHIEF KIM در ماه ژانویه از شبکه KBS2 پخش شود به NAM GOONG MIN و NAM SANG MIN و JUNHO از 2PM پیشنهاد شده است.
این درام راجب حسابداری است که به عنوان رییس یک کمپانی بزرگ کار میکند او پایبند اخلاق و اصول است.