اولین عکس منتشر شده از KIM SUN AH و KIM HEE SUN در درام Woman of Dignity.


اولین عکس منتشر شده از دوبازیگر KIM HEE SUN و KIM SUN AH در درام Woman of Dignity.
اطلاعات دقیقی از شبکه پخش و زمان پخش منتشر نشده است.