اولین قسمت Goblin رکورد زد.


از ابتدا از Goblin انتظار زیادی داشتند این درام با تیم تولید عالی و بازیگران توانا توانست رکورد اولین قسمت پخش را با 6.9 درصد بزند اولین قسمت 90 دقیقه ای این سریال در طول پخش به رتینگ 9.3 رسید درحالی که درام رکورد دار tvn یعنی reply 1988 با ۶.۷ درصد شروع شد.
در این درام بازیگران توانایی حضور دارند از جمله GONG YOOو KIM GO EUN و LEE DONG WOOKوYOO IN NA و YOOK SUNG JAE همینطور نویسنده GOBLIN نویسنده درام پرسرو صدا نسل خورشید است.
آیا شما هم یکی از طرفداران GOBLIN شدید؟


اولین قسمت Goblin رکورد زد.