اسم گروه Girl's Day؛ گرلز دی نبوده🤔🤔

درتاریخ 21 اکتبر، مینا و یورا از #Girlsday توی پخش زنده رفتن و با فن ها صحبت کردن و فن هام براشون کامنت گذاشتن و اون هام جواب دادن😍😍


توی برنامه، یورا از طرفدارا نظر خواست که اسم سگشو چی بذاره و مینا هم کلی اسم پیشنهاد داد🐶


اسم جولیا قرار شد باشه که معلوم شد اسم مستعار یورا روی استیج هم بوده🤔❤️
یورا در مورد این اسمش حرف زده و گفته" من واقعا ازش بدم میاد، من یه اسم کره ای خواستم"
" راستش اسم گروهم گرز دی نبوده و ما تقریبا با اسم (بستنی😐) داشتیم دبیو میکردیم😂👍
اینجور که خبرها اومده این گروه قراره قبل از پایان سال کامبک داشته باشن😍😍