مدل هايِ خردسالِ sm ممكنه آيدل هاي آينده ي اين كمپاني باشن؟ 🤔


اولين رقابتِ مدل هاي خردسال با اعلام ١٥ برنده ي نهايي به پايان رسيد و به احتمال زياد اين مدل ها قراره ستاره هاي كي پاپ آينده باشن!

تابستون امسال، از جولاي تا آگوست اس ام اين رقابت بين مدل هاي كودك رو بين ٤٠٠ مدل برگزار كرد و از بين اين ٤٠٠ مدل كه بين ٤ تا ١٠ ساله هستن، ٦ دختر و ٩ پسر به عنوان برنده انتخاب شدن! بعضي از اين برنده ها بازيگر هم هستن مثل كيم يه جون كه نقشِ كودكيِ پارك سوجون در سريالِ "منو بكش، خوبم كن" رو بازي ميكرد يا به گنگ يو كه نقش برادر زاده ي كيم نم كيل رو در فيلمِ "پاندورا" بازي ميكرد.

الان، به عنوان مدل هاي رسمي كمپاني اس ام، اين ١٥ مدل قراره در تبليغات و فتوشوت هاي زيادي حضور داشته باشن و همچنين شانس اينكه بعد از دورانِ مدلينگشون به عنوان مدل كودك براي آيدل شدن با كمپاني اس ام قرارداد ببندن هم وجود داره.

ميتونيد از عكس هايي كه اين پايين ارسال ميشه بايسِ آيندتون رو انتخاب كنيد 😂