حرفای جالبی که Z.hera درمورد کار در کنار #Baekhyun عضو #Exo زده


ایشون گفته:«موقع فیلم برداری خیلی به ما خوش میگذره..فنای بکهیون هم میان برام کامنت میذارن و سریالمون هم معروف شده خوشبختانه..منو بکهیون مث خواننده ها sunbae-hoobae هسیم!درسته اون وکالیسته ولی رقصم خیلی خوب بلده برا همین ازش خواسم بم یاد بده چجور برقصم