شایعه شده Tae Hyun عضو WINNER با بازیگر 35 ساله Jung Ryeo Won یک ساله که قرار میذاره


✨ به گزارش Xports که ادعا کرده این دو توسط یک دوست با هم آشنا شدند و چون هر دو در هنر و موسیقی سلایق و علایق مشابه داشتن به سرعت به هم نزدیک شدن و حدود یک ساله که وارد رابطه عاشقانه شدند ✨

🔹پیش از این اعلام شد که Tae Hyun دچار افسردگی شده و مدتی از فعالیت های گروهی WINNER دور خواهد بود تا سلامت روانی خود را به دست بیاره اما ظاهرا آنها از قرار گذاشتن لذت میبرند 😏 دو روز پیش در کافه ای در خیابان گانگنام سر قرار دیده شدند 🔹

🔺با توجه به اینکه Jung Ryeo حدود 35 سالشه و Tae Hyun هم 22 سال و 13 سال فاصله سنی دارند این شایعات بسیاری رو شوک زده کرد 🔻

🔹 کمپانی Key East که کمپانی حامی Jung Ryeo حدود 30 دقیقه بعد از انتشار این شایعات سریعاً آن را رد کرد و گفت :
آنها فقط با هم دوستان نزدیک هستند و قرار نمیذارند و ما از این اخبار مبهوت شدیم ‼️

🔹اما کمپانی YG سکوت کرد و نهایتاً بعد از چند ساعت سکوتش را شکست و گفت :
چیز زیادی وجود نداره که بخوایم درباره شایعات قرار گذاشتن Nam Tae Hyun و Jung Ryeo Won بیان کنیم ‼️

⚡️این واکنش کمپانی YG که آن را نه رد کرد نه قبول باعث ایجاد شک و تردید در دل طرفدارا شد و این رو تبدیل به موضوع داغی میان آنها در فضاهای مجازی کرد
شما چی فکر میکنید ؟ 🤔