تیفانی به شبکه های اجتماعی برگشت‼️


بله!!~~

تیفانی عضو Girls Generation بعد از اتفاقی که طی یک پست اشتباه او در روز سالگرد استقلال کره رخ داد در اینستاگرام 3 پست گذاشت....📲❣

تیفانی بعد از اون حادثه و واکنش شدید و زننده مردم 2بار با نوشتن نامه ای عذر خواهی کرد و خبری مبنی براینکه تیفانی تا سال اینده(2017) هیچ فعالیتی انجام نخواهد منتشر شد و دیگر در شبکه اجتماعی اینستاگرامش پستی نذاشت ولی در دومین نامه عذرخواهی او حمله ها کمتر شد و او اولین استیج خودشو بعد از این ماجرا در مراسم Busan One Asia Festival 2016 به همراه گروهش به انجام رسوند و خیلیا خوشحال کرد....

حالا مدتی از اون موضوع گذشته و سروصدا ها کمتر یا حتی خاموش شده و عده ای معتقدند که کش دادن این موضوع که فقط چند دقیقه طول کشیده کاملا بی فایدس و از اینکه تیفانی برگشته خوشحالن....

به امید موفقیت ها برا تیفانی و اعضا GG و کم شدن این اتفاقات برا تمام ایدول های کیپاپ.....