منتظر كامبك روكي هاي دختر واي جي باشيد


امروز واي جي عكس ديگري با عنوانِ Who's Next منتشر كرد كه به معني كامبك يكي ديگه از اعضاي واي جي هست! طرفدارها هم حدس ميزدن اين كامبك متعلق به بلك پينك، بيگ بنگ، آكدونگ ميوزيشن يا Sechskies باشه! هرچند ايندفعه انتظار براي جواب كمتر از قبل طول كشيد و واي جي خيلي زود در توييتر خودش خبر كامبك دختراي روكيِ بلك پينك رو داد! همونطور كه معلومه، دختراي بلك پينك قراره در تاريخ ١ نوامبر با Square Two برگردن! منتظر بازگشت اين دخترا باشيد