موفقيتي بزرگ و جديد براي گروه گرلزجنريشن


گروه گرلزجنريشن يكي از پردرامدترين و پرسودترين گروه هاي دختر در جهان است.💸😎❤️رسانه سرگرميِ آمريكا يعني 'celebmix' مقاله اي منتشركرد با عنوانِ " ده كنسرتِ گروه هاي دختر جهان با بالاترين سودخالص " كه تور گروه گرلزجنريشن به نام 'Love and Peace' كه در 6 شهر ژاپن در سال 2014 برگزار شد بيش از 3 ميليون دلار فروش و سود داشت كه در رتبه 4 ام بعد از گروه ها TLC . Destiny's Child و Spice Girls قرار گرفت.همچنين 4 تور ديگه اين گروه در رتبه هاي 6 تا 9 ام قرارگرفت و درمجموع 5 تا تورهاي اين گروه در ليست ده تاي برتر قرار گرفت.يكي از كارشناسان اجرايي به نام Kim Young Gyun در اين بار گفت :" اين يك حقيقت كه وقتي گروهي بطور مداوم ميتونه انقدر سود و درامد داشته باشه نشان دهنده بزرگي و قوي بودن فندام اون گروه هست..مخصوصاً وقتي يك گروه ميتونه در تورها انقدر خوب عملكرد داشته باشه نشانه صداقت طرفدارهاي اين گروه و همچنين وجهه خوب اين گروه در ميان مردم است "تبریک طرفدارهایِ گروه گرلزجنریشن