تصاویر دیدنی از مناطق فوق العاده زیبا در پاییز را مشاهده میکنید.
پاییز در نقاط مختلف جهان


گوزن شمالی سرگردان در رودخانه، ایالات متحده آمریکا


پاییز در نقاط مختلف جهان


غروب آفتاب در روسیه


پاییز در نقاط مختلف جهان


ایالات متحده آمریکا


پاییز در نقاط مختلف جهان


جنگل پوشیده از مه، بلغارستان


پاییز در نقاط مختلف جهان


درخت قدیمی در پورتلند، ایالات متحده آمریکا


پاییز در نقاط مختلف جهان


ایالات متحده آمریکا


پاییز در نقاط مختلف جهان


جاده مرموز در ترانسیلوانیا، رومانی


پاییز در نقاط مختلف جهان


اسکاتلند


پاییز در نقاط مختلف جهان


ژاپن
پاییز در نقاط مختلف جهان

نیوزیلند


پاییز در نقاط مختلف جهان


پارک مرکزی نیویورک، ایالات متحده آمریکا


پاییز در نقاط مختلف جهان


ابرهای طوفانی بر فراز کوه، اسپانیا


پاییز در نقاط مختلف جهان


خانه ای ساکت و آرام در کنار دریاچه، شمال ایتالیا


پاییز در نقاط مختلف جهان


فنلاند


پاییز در نقاط مختلف جهان


ایالات متحده آمریکا


پاییز در نقاط مختلف جهان


رشته کوه های آلپ، سوئیس


پاییز در نقاط مختلف جهان


خانه ای پوشیده از برگ، ولز


پاییز در نقاط مختلف جهان


ایالات متحده آمریکا


پاییز در نقاط مختلف جهان


خانه ای در باطلاق، لیتوانی


پاییز در نقاط مختلف جهان


پارکی در توکیو، ژاپن