در تاریخ 15 اکتبر قراردا گروه Beast با کمپانی کیوب بعد از هفت سال به پایان رسید😶


یک گزارش حاکی از اینه که پسرای این گروه قردادشون رو تمدید نمیکنند و درصدد رفتن از این کمپانی و زده کمپانی متعلق به خودشون هستندهمچنین برطبق گزارشات منابع متعدد دیگر پسرا از کمپانی ای که به کمک اون شروع به کار کردند بسیار سپاس گذارند اما میخوان از این به بعد یه چالش جدید رو پیش رو داشته باشند بحث در مورد تمدید قرارداد از شش ماه قبل شروع شد و در شانزدهم اکتبر بیست با کمپانی قراردادش رو تمدید نکردو به گزارش موثقی این گروه کمپانی رو ترک میکنند و با اسم و کمپانی خودشون شروع به فعالیت خواهند کردهر پنج عضو باهم اقدام به تمدید قرارداد نکردند و باهم کمپانی رو ترک میکنند😎🤘دوجون لیدر این گروه در اکانت اینستاگرامش به موضوع " شروع دوباره بیست" اشاره کرده 🙊بر اساس منابع خبری داخلی Beast از کیوب به خاطر شروع به کارشون و پیشرفت در اون بسیار ممنون هستند اما اعضا میخوان که یه شروع جدید رو تجربه کنند به همین دلیل قراردادشون رو تمدید نمیکنند و بطور مستقل در کمپانی خودشون کارشون رو ادامه میدن.با آرزوی موفقیت برای شروع جدید گروه BEAST 😍❣💪جونهیونگ ، گیکوانگ ، دونگوون ، یوسئوب در کنار لیدر دووجون در پست های متعددشون در این دوروز به تشکر از بیوتیا و حمایت همیشگیشون تشکر کردند و ازشون خواستند که با این شروع جدید هم همچنان کنارشون بموننبیست و بیوتی ، فایتینگ 😎