لونا راجب تجربیاتش در موزیکال ها صحبت کردهلونا به تازگی در مصاحبه ی TV Daily راجب همکاریش با اعضای اکسو و اینفینیت در موزیکال ها صحبت کرده🎶🎤لونا در سن پایین دبیو کرده و تعداد زیادی هوبه داره که ازش بزرگتر هستن. اون راجب اینکه چجوری از ایدل های دیگه مراقبت میکرد صحبت کرده و تعدادی از اون ایدل ها سونگ گیو و دونگ وو از اینفینیت، چن از اکسو و کیم هیونگ جون از ss501 بودن.لونا توضیح داده که بعضی وقتا فعالیت های سونگ گیو و دونگ وو به تمرین های موزیکال برخورد میکرد و من به اون ها پیام میدادم و براشون توضیح میدادم که سر تمرین چه اتفاقاتی افتاد. من و چن تقریبا تو اتاق تمرین زندگی میکردیم! و کارگردان مارو بیرون میکرد و میگفت بسه دیگه انقد تمرین نکنید!😳😶اون اضافه کرد که با اینکه تفاوت سنی زیادی با هیونگ جون داره ولی میتونسته راحت درمورد کار با اون حرف بزنه😌وقتی ازش سوال شد که ایا نصیحت برای ایدل های اینده که میخوان موزیکال رو امتحان کنن داره اون جواب داد: میخوام بهشون بگم که خیلی تمرین کنین و خوب اماده باشین💪🏻 همینطور واسه سونبه های من که در اجرای موزیکال هوبه های من هستن هم همین نصیحت رو دارم. من میخوام خیلی سخت تمرین کنم و مواظب بقیه باشم و به جدیدتر ها کمک کنم همونطور که بقیه به من کمک کردند