عروس خانوم نارشا از ازدواج و ماه عسلش میگه


نارشا عضو گروه Brown Eyed Girls به تازگی بعد از ازدواج و ماه عسلش به کره برگشته
اون با Star News صحبت داشته و افکارش راجبه ازدواجش رو به اشتراک گذاشته
نارشا توضیح داد که: "سیچلس جای خیلی خوبیه، ما میخواستم فقط خودمون 2تا باشیم توی جشن عروسی😐برای همینه که رفتیم اونجا، از عروسیمون فیلم گرفتیم و ماه عسلمونو گذروندیم"
ادامه داد: " ما به روش خودمون جشن گرفتیم، اونجا توریست هایی بودن که مارو دیدن و بهمون تبریک گفتن، بیشتر از چیزی که انتظار داشتیم اتفاق پیش اومد که باعث شد خیلی لذت بخش باشه
" دوسال پیش با قول ازدواج، به طور جدی قرار گذاشتن رو شروع کردیم. اولش دوست بودیم ولی به طور طبیعی شروع کردیم به قرار گذاشتن🤔 باید با بیرون رفتن گروهی همراه دوستانمون همو میشناختی
حتی وقتی هم که دوست بودیم حس میکردم فردیه که بتونم بهش تکیه کنم اون بزرگتر از منه حس کردم میتونم بهش احترام بذارم."
همسرش هم درمورد نارشا گفته :" اون با Strong Unni ای که شناخته شده خیلی فرق داره اون واقعا زن مهربونیه و بعد عمیقی داره🤔 منم حس میکنم کلی چیز هست که باید ازش یاد بگیرم
وقتی هم درمورد بچه ازش پرسیدن نارشا جواب داده فعلا برنامه ای برای بچه دار شدن نداریم