به مناسبت دهمین سالگرد شبکه TvN ، این شبکه در تاریخ 9اکتبر اولین دوره جوایز خودشو برگزار کرد !


لیست برنده های این مراسمو براتون آماده کردیم .
👇👇

Content Grand Excellence Awardبرای Variety show :
Three Meals a Day و Fishing Village Edition
برای درام :
Reply 1988

******************

tvN10 Acting Grand Excellence Award

Jo Jin Woong

برای بازی در Signal

**************

tvN10 Variety Grand Excellence Award
Lee Seo Jin
برای برنامه های : Grandpas Over Flowers و Three Meals a Day

*****************

tvN10 Actor’s Award

Lee Sung Min

برای بازی در Misaeng

*****************

tvN10 Actress’s Award
Kim Hye Soo

برای بازی در Signal

***************

Variety Icon Award
Lee Soon Jae, Shin Goo, Park Geun Hyung, Baek Il Sub

برای ایفای نقش در برنامه :

Grandpas Over Flowers

*****************

Content Award (Drama)
برای درام های :

Incomplete Life (Misaeng),Dear My Friends, Rude Miss Young Ae, Nine, Another Oh Hae young, ” Signal, Oh my Ghostess, Reply series

***************

Content Award (Variety)
برای برنامه های :

“Three Meals a Day,” “__ Over Flowers” series, “New Journey to the West,” “SNL Korea,” “Roller Coaster,” “Martian Virus,” “The Genius,” “Problematic

Men,” “House Cook Master Baek”

****************

Made in tvN (Variety) Award

Son Ho Jung

برای برنامه ی Three Meals a Day


Kim Seul gi

برای برنامه ی SNL Korea

****************

Made in tvN (Drama) Award
Seo In Guk

برای بازی در درام Reply 1997

Seo Hyun Jin
برای بازی در درام Another Oh Hae Young

****************

PD’s Choice Award

Lee Je Hoon

برای Signal

Jung Sang Hoon
برای SNL Korea

**************

Best Kiss Award

Seo In Guk و Jung Eun Ji

در درام Reply 1997

**************

Best Chemistry Award
Park Bo Young و Kim Seul Gi

برای Oh My Ghostess

***************

Best MC Award

Shin Dong Yup

برای برنامه SNL Korea

***************

tvN Asia Award

Park Bo Gum

برای بازی در Reply 1988

*****************

Rom-Com King/Queen Award
Eric

برای بازی در Another Oh Hae Young

Seo Hyun Jin
برای بازی در Another Oh Hae Young

*****************

Special Acting Award

Sung Dong Il

برای بازی در “Reply”

*****************

Trending Actors Award

Ryu Jun Yeol

برای بازی در Reply 1988

Hyeri
برای بازی در Reply 1988

***************

Scene Stealer Award
Ra Mi Ran

برای Reply 1988

Kim Sung Kyoon
برای Reply 1988

****************

Two Star Award
Jo Jung SukOh

برای بازی در درام های My Ghostess و Youth Over Flowers
**************

Comedy Award
Ahn Young Mi و Yang Se Hyung

برای Comedy Big League

***************

“Hardworking Entertainer” Award

Kwon Hyuk Soo

برای SNL Korea

Lee Se Young

برای SNL Korea و Comedy Big League

******************

Perfect Attendance Award

Kim Hyun Sook

برای Rude Miss Young Ae

Lee Young Ja
برای Taxi