ویولنیست مشهور Kwon Hyuk Joo دار فانی رو وداع گفتگفته شده تو یک تاکسی مرده پیدا شده! راننده ی تاکسی گفته:«من داشتم میومدم دیدمش فکردم خوابه ولی وقتی به آخر مسیر رسیدیم دیدم مرده و پلیس زنگ زدم بعدش!» . طرفدارا شک دارن مرگش طبیعی بوده باشه چون یه روز پیش یه پست کاملا عادی تو اینستا گذاشته بوده و خبری از مشکل جسمانی نبوده! 😶 اون تنها کره ای هست که در رقابت های جهانی ویولن Carl Nielsen در سال ۲۰۰۴ مقام نخست رو بدست آورده! حیف شد بیچاره