گات سون قراره خودشون ريليتي شويِ خودشون رو تهيه كنن!تماميِ اعضاي گروه قراره در توليد اين ريليتي شوِ Mnet به اسم Hard Carry همكاري كنن!اين همكاري ها شامل همه چيز ميشه؛ نوشتن متن اسكريپت، كارگرداني، و همچنين نقشِ اصلي اين برنامه بودن!گفته شده يك قسمت از اين برنامه با عنوان "قسمتِ ٠" قراره ١١ اكتبر از برنامه ي V پخش شه كه در اون اعضا به طرفداراشون در مورد برنامه توضيحات بيشتري ميدن.قسمت اصلي هم از ١٧ اكتبر از NAVER TV Cast و روز بعد يعني ١٨ اكتبر از V پخش ميشه.