تاريخ كامبك توايس قطعي شد؟ 🤔

بعد از تاييد رسمي كمپاني جي واي پي مبني بر كامبك اكتبرِ گروه توايس، امروز OSEN خبري در موردِ تاريخ قطعي كامبك منتشر كرد!گفته شده اين دخترا دوباره قراره براي اين كامبك با Black Eyed Pilseung، توليد كننده ي Like Ooh Ahh همكاري كنن و تاريخ كامبك هم ٢٤ اكتبر انتخاب شده.اين كامبك قراره بازگشت توايس بعد از حدود ٦ ماه باشه! منتظر اخبار بيشتر باشيد