پارک بو گوم در ایفای نقشش مشکل داشته ؟

تولید کننده سریال "مهتاب نقاشی شده توسط ابرها " آقای کیم گفت که در ابتدای کار پارک بوگوم در ایفای نقشش عالی نبود و حتی کمی ضعیف بود .در مصاحبه ای با Yonhap news آقای کیم گفت : من نگران ایفای نقش پارک بوگوم به عنوان یه شاهزاده بودم و همه کاری که میتونستیم انجام بدیم تمرین کردن بود پس اون بارهای زیادی تمرین کرد و در ابتدا خیلی سختی کشید اون نمیدونست چجوری شخصیت یک شاهزاده رو داشته باشه .با این حال پس از تمرین های زیادش تونست توی ایفای نقشش بهتر بشه حدود 2 ماه فیلمبرداری اون تبدیل شد به عالی ترین توی ایفای نقش لی یانگ.و بعدش که دیدم اون مبتونه از پسش براد 2 قسمت اول رو دوباره فیلم برداری کردیم خوشبختانه وقت کافی داشتیم .