همکاری #Woozi در آلبوم جدید #Ailee


اخیرا #Ailee با آلبوم Ne Empire بازگشته و با هنرمندانی نظیر اریک نم،Yoon mirae وBaechigi ووزی عضو سونتین هممکاری داشته 🙆حالا مشخص شده که ووزی در نوشت آهنگ ها هم نقش داشته😍 👏

دو آهنگ Feelin و Love Or Die با همکاری ووزی نوشته شدهووزی و Aileeبه عنوان دوتا دوست نزدیک شناخته شده اند و ایلی سابقا در آهنگ Q&A با گروه سونتین همکاری داشته و همیشه از هم حمایت کردندبا آرزوی موفقیت و دوستی همیشگی براشون