🎤لی سون بین بازیگر سریال واحد 38 پلیس درباره ی پیوستنش به یک گروه دخترونه توضیح داد👇🏼👇🏼


⭕️لی سون بین درباره ی دیبوتش در یک گروه دخترونه گفت :

"راستش ما از امروز ضبط رو شروع کردیم و خب من خیلی استرس داشتم اما مدیر استودیو خیلی بهم کمک کرد و ازش مچکرم..درباره ی جزییات اعضای گروه و یا حتی خود گروه هم نمیتونم چیزی بگم چون هنوز اجازه ی صحبت کردن در این باره رو نداریم"

همچنین درباره ی اولین پیام حمایتی که براش فرستاده شده گفت :

"معلومه اولیش از سئو این گوک هیونگ بود