اومجي از جي فرند براي مدتي فعاليت هاي خودش رو متوقف ميكنه ‼️


امروز كمپاني Source Music به صورت رسمي اعلام كرد:"اومجي از جي فرند بخاطر وضعيت سلامتيش تمامي فعاليت هاي خودش رو متوقف ميكنه. اخيرا اومجي توي پاهاش درد احساس كرده بود و معلوم شد كه يكي از عضله هاي پاش كه مربوط به راه رفتن و استفاده از زانو ميشه رگ به رگ شده و مشكل اين عضله باعث به وجود اومدن درد در پاي اومجي شده. براي انجام پيشنهاد دكتر مبني بر درمان و استراحت كردن، كمپاني ما تصميم گرفته سلامت اومجي رو در اولويت قرار بده. جي فرند به انجام فعاليت هاي گروهي با ٥ عضو، سوان، يرين، اونها، يوجو و شينبي ادامه ميده تا زماني كه اومجي به طور كامل درمان شه.اين كمپاني در بيانيه ادامه داد "ما از بادي ها و بقيه درخواست ميكنيم اين وضعيت رو كه براي سلامت اومجي هست درك كنن. كمپاني Source به طور كامل از اومجي حمايت ميكنه تا اون بتونه درمان شه و استراحت كنه. ما براي نگران كردن كسايي كه اومجي و جي فرند رو تشويق ميكنن متاسفيم. لطفا به حمايتتون ادامه بدين."