شناسایی منبع شایعات در موردLee Seung Gi توسط پلیس

در 22 ژوین تحقیقات پلیس برای شکایت در مورد شایعاتی مبنی براینکه لی سونگ گی کودکی دارد شروع شد .
شخصی با نام “A” که کارمند یک شرکت بزرگ مویایل کره ای است در 21 و 22 ژوئن در گروه های چت گروه کارمندان این شایعات را درمورد لی سونک گی را نوشته ومنتشر کرده بود و با نام “L” این خبر را پخش کرده بود.
زنی هم که تصویرش به عنوان مادر کودک لی سونگ گی بود کارمند شرکت رقیبشون بوده است که این زن هم از خانم “A” شکایت کرده است .
اژانس لی سونگ کی شرکت سرگرمی Hook قبلا اظهار داشته است که ما اقدامات سخت ودقیقی در مورد همه کسانی که این شایعات را درست کرده اند انجام خواهیم داد.