در این بخش برترین ها تصاویری از شخصیت های کارتونی را خواهید دید که ممکن است روزی خیلی مورد علاقه تان بودند، ولی وقتی از حالت دو بعدی به سه بعدی تبدیل می شوند، نظرتان تغییر می کند. درواقع هرگز دوست ندارید آنها را در دنیای واقعی ملاقات کنید.


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!


شخصیت های کارتونی، واقعی می‌شوند!