«لوک» شغل خود در نیروی دریایی را ترک و تصمیم گرفته است دور دنیا سفر و عکاسی کند. تعدادی از عکس های او از سفرش تاکنون را در برترین ها مشاهده می کنید.


بریزبن، استرالیاتصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


پاریس، فرانسه


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


بریزبن، استرالیا


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


آمستردام، هلند


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


بریزبن، استرالیا


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


Gold Coast، استرالیاتصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


قلعه Neuschwanstein، آلمان


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


استرالیا


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


دبی، امارات متحده عربی


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


ترولتونگا، نروژ


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


پاریس، فرانسه


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


مونتمارته، پاریس، فرانسهتصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


Neuschwanstein، آلمانتصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا


استرالیا


تصاویر زیبا و دیدنی از سفر به دور دنیا