در سفره حلیم، حلوا*، شله زرد، خرما*، پنیر*، مربا*، آش*، کتلت*، سوپ*، نان و چای داریم.

تزئین حلوا :
ابتدا آن را بصورت کپه در می*آوریم و به آن مدل گل هشت برگ می*دهیم. با استفاده از وسیله ای خاص به حلوا شکل می*دهیم. حلوا را داخل قیف قرار می*دهیم و بصورت گلبرگ روی حلوای تزئین شده*، می*ریزیم.

تزئینشله زرد :
یک شابلون یا علی را روی شله زرد قرار داده، مقداری دار چین روی شابلون می*ریزیم*، سپس شابلون را آهسته بر می*داریم، کلمه یا علی روی شله زرد افتاده است.

چیدمان سفره

در سفره*های بیضی شکل*، در دو سر بیضی از گل استفاده می*شود.
در سفره*های مستطیل شکل، گلها را در وسط عرض مستطیل قرار می*دهیم.
در سفره*های مربع شکل*، از یک گوشه آن استفاده می*کنیم.
در صورت استفاده از گلدان*، باید حداکثر شاخه*های گل ۲۰ سانتی متر باشد.

ابتدا بشقاب پلو خوری که بشقاب اصلی است را روی میز می*گذاریم. سپس بشقاب سوپ خوری را قرار داده*، چنگال و قاشق را در کنار سفره قرار می*دهیم، سپس کارد را می*گذاریم. بشقابهای سالاد خوری را با دستمال سفره در سمت چپ قرار می*دهیم.

یک دستمال سفره را به صورت نیلوفر درست می*کنیم، بدین صورت که : دستمال سفره را از پشت گوشه دیگر به صورت مثلث تا می*زنیم ( یعنی از هر طرفی که چهارگوشه می*شود یک تا می*زنیم ) مجدداً مثلثهایی را که تا زدیم*، به رو بر می*گردانیم. سپس گوشه*های این مثلث را از زیر بیرون می*کشیم این دستمال سفره به شکل گل نیلوفر در می*آید. این دستمال سفره را می*توان در بیرون از بشقاب یا در داخل بشقاب تزئین نمود.

اگر قصد استفاده از شمع را در سفره دارید، می*توان دستمالها را در جائی که شمع یا شمعدان است قرار دهید و به این شکل سفره را تزئین کنید.

لیوان درست راست قرار می*گیرد، برای تزئین آن دستمال کاغذی را پهن می*کنیم و از وسط آنرا بر می*داریم و بشکل یک گل داخل لیوان قرار می*دهیم.

روش دیگر برای تزئین دستمال کاغذی: دستمال کاغذی را پلیسه می*کنیم و از وسط می*گیریم و داخل لیوان قرار می*دهیم. دو عدد دستمال کاغذی را در دو طرف سفره قرار می*دهیم و شمعدانی را در داخل آن قرار می*دهیم.
بنابر این می*توان با سلیقه*های مختلف و رعایت سفره آرایی*، سفره را تزئین نمود.چیدمان مواد غذایی در سفره
برای پیش نیاز غذا بایستی از سوپ استفاده کرد. سوپ را طوری در سفره قرار می*دهیم که در دسترس تمام میهمانات باشد. بعد از سوپ می*توان از ترشی*ها استفاده کرد.

غذای اصلی سفره برنج است*. کتلت را در کنار برنج قرار داده و ماهی را نیز در کنار آنها قرار می*دهیم.

چنانچه دو نوع غذای مشابه داشته باشیم، آنها را در دو طرف سفره قرار می*دهیم، نان را در گوشه سفره قرار می*دهیم، به تعداد مهمانها در کنار هر بشقاب*، ماست قرار می*دهیم (ماست در سمت چپ بشقاب قرار می*گیرد).

آب و دوغ را نزدیک میزبان قرار می*دهیم تا بتواند لیوانهای مهمانان را پر کند. البته تمام این مسائل بستگی به ذوق و سلیقه و امکانات شما دارد.