گروه سیستار که این روزا با اهنگ جدیدشون موفقیت زیادی بدست اوردن راجب راز موفقیت شون حرف زدن.

گروه سیستار که این روزا با اهنگ جدیدشون موفقیت زیادی بدست اوردن راجب راز موفقیت شون حرف زدن.

تو مصاحبه ای که تو پشت صحنه ی موزیک بنک داشتن سویو گفته: فکر میکنم این با تشکر از ترانه نویسه که برای ما اهنگ های خوب مینوسه و به خاطر حمایت های کمپانی مونه.هیورین: چون وقتی تابستون میرسه ما خیلی فعالیت میکنیم اهنگ های ما مثل اهنگ های تابستونی عشق زیادی دریافت میکنه. شخصیت ما به تابستون میخوره و تازه و سرحاله پس من فکر میکنم این رو موفقیت مون تاثیرگذاره…ما واقعا ممنونیم!


منبع : برنا کی پاپ