بازی موتور ۳بعدی با جلوههای گرافیکی بالا!برترین ها :
ازی مسابقهای موتور با کنترل راحت و جلوههای گرافیکی زیبا.
کافی است گوشی خود را کج کنید تا موتور را کنترل کنید.
صفحه را لمس کنید تا موتور شتاب بگیرد.
دارای نقشههای بسیار برای بازی.

بازی موتور ۳بعدی با جلوههای گرافیکی بالا!